Badaniadymo1

W naszej ofercie znajdują się drzwi przeciwpożarowe systemu ALUPROF MB-78 EI. Drzwi te zakwalifikowane zostały do klas odporności ogniowej: EI 60 wg PB-B-02851-1:1997 oraz EI1 60 wg PN-EN 13501-2:2008. Wykonane one mogą być jako drzwi rozwierane, jedno- i dwudzielne z przeszkleniami lub wypełnieniami nieprzezroczystymi, z przeznaczeniem jako drzwi wewnętrzne i zewnętrzne w budownictwie mieszkalnym, użyteczności publicznej i obiektach przemysłowych.

Certyfikat Zgodności nr W259 potwierdza spełnienie wymagań określonych w Aprobacie Technicznej ITB nr AT-15-6006/2012.