Kiedy należy zerwać folie ochronne z profili okna?

Zalecamy usunięcie folii ochronnych zaraz po zakończonym montażu. Pozostawienie jej na dłuższy okres, niesie ze sobą ryzyko trwałego zespolenia folii z profilami. Silna słoneczna ekspozycja przyspiesza proces łączenia folii z profilami.

Jak dbać o stolarkę?

Produkowana przez nas stolarka dla swego poprawnego funkcjonowania wymaga minimalnego zaangażowania ze strony użytkownika. To minimum oznacza konieczność zachowania jej w czystości oraz wymóg okresowego przesmarowania (ewentualnie naoliwienia) ruchomych elementów okuć.

Stolarkę najlepiej czyścić ściereczką lub gąbką przy pomocy delikatnych detergentów dostępnych powszechnie w handlu detalicznym. Nie należy używać do tego żadnych proszków czyszczących lub preparatów zawierających substancje żrące (np. służące do usuwania kamiennego nalotu z armatury).


Dlaczego szyby pokrywają się parą wodną?

Pokrywanie się okien parą (skraplaniem się pary wodnej) jest zjawiskiem fizycznym związanym z parowaniem. Parowanie polega na oderwaniu się cząstek wody od cieczy lub ciała stałego i przejściem do gazu, dzięki temu para staje się składnikiem powietrza.

Z parą wodną związane też jest odwrotne zjawisko nazywane skraplaniem czyli przechodzeniem cząstek wody od gazu do cieczy.

Gdy w powietrzu jest mniej cząstek wody to przeważa parowanie, natomiast gdy cząstek wody jest zbyt dużo (zbyt wilgotne powietrze) to zachodzi skraplanie.

Aby skraplanie było możliwe konieczne jest schłodzenie pary, co w pomieszczeniach realizowane jest przez powierzchnie szyb – powierzchni o temperaturze niższej niż temperatura powietrza.

Najprostszym sposobem zmniejszenia (wyeliminowania) skraplania się pary wodnej jest dostarczenie do pomieszczeń powietrza o mniejszej wilgotności (zawartości pary wodnej) poprzez wietrzenie.


W jaki sposób oceniamy jakość naszych szyb?

Prosimy zapoznać się z treścią załącznika: plik