• 7-komorowa konstrukcja profilu ze zoptymalizowaną geometrią komór i głębokością zabudowy 82 mm, zapewniająca doskonałą izolację termiczną
  • współczynnik przenikania ciepła Uf do 0,96 W/(m2K)
  • przeszklenia dwukomorowe, grubość pakietu od 24 mm do 52 mm
  • fabrycznie wprowadzane w profil termozgrzewalne uszczelki funkcyjne z EPDM o bardzo wysokiej jakości
  • zwiększona głębokość zabudowy zapewniająca większe bezpieczeństwo i lepszą ochronę przed włamaniem
  • wąska widoczna szerokość profili, w standardzie 120 mm, gwarantująca optymalny dostęp światła
  • doskonałe parametry izolacyjności cieplnej
  • klasyczna geometria z niezlicowanym konturem skrzydła