Nagłówek 2015 RPO

Zrealizowaliśmy projekt "Wdrożenie nowej technologii zgrzewania kształtowego w firmie Ewa Jocz - Przedsiębiorstwo JOCZ" nr UDA-RPWM.01.01.07-28-185/14-00 z dn. 24.03.2015r.

 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

Nagłówek_internet

Zrealizowaliśmy projekt "Inwestycja technologiczna szansą wdrożenia produkcji udoskonalonego okna z tworzywa sztucznego" nr POIG.04.03.00-00-678/11 z dn. 06.12.2011r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
 
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO