Szkło2 Szkło3 Szkło6

Największy udział w powierzchni stolarki zajmuje szkło. Jego znaczenie w konstruowaniu stolarki otworowej skłoniło nas do wytwarzania w sposób całkowicie samodzielny szyb zespolonych. Nasza linia technologiczna do produkcji szyb zespolonych umożliwia nam odpowiedni dobór elementów pakietów szybowych, by sprostać oczekiwaniom naszych Klientów. Każdy typ szyby zespolonej jest dobierany do okien lub drzwi poprzez analizę wielu parametrów opisujących właściwości danego zespolenia, wśród których są:
  • przenikalność cieplna, tzw. współczynnik U [W/m2K],
  • transmisja ultrafioletu [%],
  • transmisja dla znormalizowanego źródła promieniowania D65 [%],
  • odbicie dla znormalizowanego źródła promieniowania D65 [%],
  • współczynnik odzwierciedlenia kolorów [%],
  • przepuszczalność bezpośrednia promieniowania słonecznego [%],
  • odbicie bezpośrednie promieniowania słonecznego [%],
  • absorpcja promieniowania słonecznego [%],
  • współczynnik wtórnego przekazywania energii do wewnątrz [%],
  • stopień odporności na ręczny atak.
Standardem w szkleniu naszych wyrobów są szyby zespolone o współczynniku U=1,0 W/m2K, ale nasze możliwości sięgają dalej, obecnie możemy już wyposażać nasze wyroby w szyby zespolone, dwukomorowe o współczynniku U=0,7W/m2K, a nawet 0,5W/m2K!