Jakość naszych okien potwierdzona!

W dniach 18 – 19 stycznia 2012r. prowadzone były w Przedsiębiorstwie JOCZ okresowe badania jakości naszych wyrobów. Badania te przeprowadzane były przez „Mobline Laboratorium Techniki Budowlanej” w ramach działań przewidzianych w procedurach Zakładowej Kontroli Technicznej.

Wyniki badań potwierdziły wysoką jakość naszej stolarki okiennej!