Współpraca z Aluprof S.A.

W dniach 12 i 13 lutego 2015r. nasze koleżanki i koledzy z działu handlowego uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Aluprof S.A. w Bielsku-Białej. Program szkolenia obejmował pogłębienie znajomości komponentów oferowanych przez Aluprof S.A. do wytwarzania nowoczesnej ślusarki aluminiowej oraz doskonalenie umiejętności obsługi oprogramowania produkcyjno – kalkulacyjnego o nazwie MB-CAD.